fbpx

Waarom ouderen zouden moeten sporten

Vaak begint men op jonge leeftijd met het kiezen van een sport. Ouders stimuleren hun kinderen om bij een vereniging te gaan. Maar niet alleen voor kinderen is het om meerdere redenen belangrijk om te sporten, ook op latere leeftijd blijft voldoende bewegen erg belangrijk. Voor zowel de fysieke als mentale gesteldheid kan sporten veel betekenen. Lees in deze blog waarom ouderen nu juist wel aan sport zouden moeten doen.

Vergrijzing in Nederland

In Nederland is er momenteel een vergrijzing gaande. Dat houdt in dat het aantal ouderen stijgt t.o.v. het aantal jongeren in de huidige samenleving. Voor het woord ‘oudere’ bestaat er geen specifieke definitie. De Dikke van Dale omschrijft ouderen als volgt: ‘iemand die niet meer jong is, bijvoorbeeld ouder dan 65’. Deze omschrijving is vrij onduidelijk. Daarom definiëren wij in dit artikel een ‘oudere’ als een persoon vanaf de leeftijd van 65 jaar.Leeftijdsopbouw Nederland 2017

In de tabel is de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking te zien. Hoe verder de gekleurde lijn naar buiten gaat (blauw voor mannen naar links, roze voor vrouwen naar rechts) hoe groter de leeftijdsgroep is. De grootste uitschieters zitten met name tussen de leeftijd van 45 en 70 in. Dat betekent dat dit momenteel de grootste leeftijdsgroep is en aangezien deze mensen ouder zullen worden, zal deze lijn alleen maar omhoog schuiven. Hiermee blijkt dat er wel degelijk een vergrijzing gaande is.

De gevolgen van ouder worden

Naarmate iemand ouder wordt, neemt de kans op beperking toe. Deze beperkingen kunnen zowel mentaal als fysiek zijn. Met name het zicht, gehoor, mobiliteit en de algemene dagelijkse verrichtingen worden minder. Daarnaast is de kans op ziekten groter bij het ouder worden. Zo is de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 (deze heet zelfs ouderdomsdiabetes) groter naarmate men ouder wordt. Volgens het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ van het RIVM is de gezondheid van ouderen te beïnvloeden. Dit gaat via aspecten uit de sociale en fysieke omgeving, de leefstijl, en persoonsgebonden factoren. Sporten en bewegen kan invloed hebben op 2 van deze factoren, namelijk de sociale en fysieke omgeving en de leefstijl.

De nieuwe richtlijnen voor gezond bewegen

In Nederland kenden we tot vorig jaar de norm met betrekking tot beweging: de NNGB, ofwel de Nederlands Norm Gezond Bewegen. Sinds 2017 is deze iets aangepast en heet het ‘de beweegrichtlijnen’. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het VWS en er zijn een aantal kleine aanpassingen gemaakt. Zo is de regel van 30 minuten bewegen per dag aangepast naar 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Minimaal 2 keer per week zou een volwassene/oudere dan ook bot-/spierversterkende oefeningen moeten doen, het liefst in combinatie met balans oefeningen. Ook wordt er geadviseerd om minder te zitten.Nieuwe richtlijnen bewegen

Waarom zou men dan moeten gaan fitnessen

Fitness wordt aangegeven als een van de activiteiten die ouderen zouden kunnen doen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Er kunnen hier voldoende oefeningen gedaan worden om de botten/spieren te versterken. Daarnaast zijn er genoeg mogelijkheden om de balans te oefenen. Het kenniscentrum sport geeft lunges (ook wel uitvalspas genoemd) als voorbeeld oefening om de balans te trainen.

Naast dat fitness aan de fysieke eisen van het VWS voldoet, kan het ook aan de sociale behoeften van ouderen voldoen. Zoals in de 2e alinea beschreven staat, is de sociale omgeving een van de aspecten waarmee de gezondheid van ouderen positief beïnvloed zou kunnen worden. In een fitnesscentrum kan men in contact komen.

Verder zijn er nog een aantal voordelen aan sporten en bewegen voor ouderen:

  • De balans verbetert waardoor de kans op vallen kleiner wordt
  • De weerstand wordt verbeterd, dit helpt ook tegen depressie
  • De kans op dementie en Alzheimer kan verkleind worden
  • Het geeft fysieke en mentale energie waardoor ouderen meer kunnen ondernemen. Hierdoor worden ouderen ook minder afhankelijk van anderen en kunnen langer thuis wonen
  • Het helpt met gewichtsverlies en gezondere leefstijl

Sporten heeft ook zo zijn risico’s

Ondanks dat er vele positieve punten aan sporten zitten. Is er ook een aantal risico’s aan verbonden. Zo is er de kans op blessures aan botten, spieren en pezen. Daarnaast duurt het herstellen van blessures bij ouderen langer dan op jongere leeftijd. Deze risico’s zijn echter wel te voorkomen door te sporten onder goede begeleiding. Weet u niet zo goed wat het beste is voor uw lichaam? Vraag dan altijd een professional om hulp of tips.

Sporten onder professionele begeleiding? Neem contact op met Harderwijk Fitness waar u altijd in goede handen bent.


Bronnen

- Allesoversport.nl (2018). Waarom sporten en bewegen goed is voor ouderen. Opgehaald op 28-09 van: https://www.allesoversport.nl/artikel/waarom-sporten-en-bewegen-goed-is-voor-ouderen/

- CBS. (2018). Bevolkingspiramide. Opgehaald op 28-09 van: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide

- Kenniscentrum Sport. (z.j.). Beweegrichtlijnen 2017.

- Wassenaar, K. (2018). Nieuwe inzichten vereisen update beweegnorm. Opgehaald op 28-09 van: https://www.allesoversport.nl/artikel/nieuwe-inzichten-vereisen-update-beweegnorm/

- Zantige, E.M., Wilk van der, E.A., Wieren van, S. (2011). Gezond ouder worden in Nederland. RIVM.

- Zeeuw de, J. (2018). Waarom sporten en bewegen goed is voor ouderen. Opgehaald op 28-09 van: https://www.allesoversport.nl/artikel/waarom-sporten-en-bewegen-goed-is-voor-ouderen/

ontwerp en ontwikkeling: refreshed